Контакт

ASTORIA Hotel & Medical Spa / Sanatorium Astoria a.s.

Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary

Tel: +420 353 335 111 / Email: reservation@astoria-spa.cz

Výpis z OR vedený u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložce číslo 215 IČO: 453 57 242 / DIČ: CZ45357242

ID datové schránky: 3vgf665